Kirsti Sæternes

Annet på scene: 'samfunn'. Opptreden av tekst
Nærøy

Skriver ofte om samfunnsrelaterte problemstillinger. I denne teksten ligger fokuset på ungdom og hvilket press vi har.

Titler

God nok ungdom

4min 30sek

I programmet

Nr 15 i Forestilling 4
26. jun 2019 kl. 18:00

Bilder