Petter Arntsen

Arrangør
Asker

Jeg jobber som lys tekniker på Radar café og har jobbet med Nicolai som er tekniker på radar før.

Bilder

Foto: akershus