Jonas Tuven

Arrangør
Smøla

jeg hold på med sceneteknikk i ca. 3 år, ett på barneskolen og 2 på kulturskolen.

Bilder

Foto: moreogromsdal