Mandag

Møter lørdag 22. (se egen plan)
Møter søndag 23. (se egen plan)
Landsbyen
21:30
Åpningsshow
Kimen
Auditoriet - Landsbyen