UKM Media

Vi møtes første gang på mandag, etter åpningsshowet. (Ca kl 22:30, men vi venter til åpningsshowet er ferdig)

Tirsdag morgen er det obligatorisk opplæring, og etterpå fordeler vi oss i grupper.

Når og hvor du skal jobbe, kommer an på hva du skal jobbe med, men det får du beskjed om underveis.

På dagtid jobber vi på Kimen, på kvelden er basen vår utenfor auditoriet i Landsbyen.

For å ta så lite oppmerksomhet som mulig når du jobber i salen, er det viktig at du tar på deg svarte klær.

Du trenger ikke være redd for kameraet eller pc’en din. Du kan levere det fra deg til utstyrsansvarlig når du ikke jobber, så er det trygt oppbevart.

Kontaktpersoner

På dagtid: UKM Media-veilederen du jobber sammen med
På kveldstid: Fylkeslederen din

Veteraner

Dere har et eget rom for overnatting, og her er Marte Emilsen kontaktperson hvis dere har spørsmål.