På scenen

For at du skal bli godt kjent med de du opptrer sammen med, er det en felles teknisk prøve samme dag som du skal opptre.

Deltar du i forestilling 1, 3 eller 5, starter teknisk prøve kl. 08:00. Du møter opp ved utgangen i Landsbyen.

Deltar du i forestilling 2, 4 eller 6, starter teknisk prøve kl. 13:45. Du møter opp ved sekretariatet på Kimen.

Når du har teknisk prøve serveres maten backstage, så du slipper å forlate området for å spise.

Kontaktperson

Fylkeslederen din. Pass på at du har telefonnummer til denne personen.