Felles program

Vi sender ut dagens felles-program på sms hver dag, sånn at det er lett å finne igjen. Øverst på den siden vil det også stå hva som er første oppmøtetid for deg, og hvilke ting som skjer i tillegg til felles-programmet.

📱Se hele felles-programmet